Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Najnowsze akty wykonawcze podwiazane do paczki -Srodowisko - kliknij nazwe ustawy aby wywietli wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20170001924

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 października 2017 r. w sprawie dodatkowego egzaminu wymaganego w odniesieniu do agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:08
2017-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001738

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rzeka San (PLH180007)

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:15
2017-09-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001690

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:17
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001416

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:27
2017-08-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001417

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Obuwik w Uroczysku Świdów (PLH060106)

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:27
2017-08-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001402

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnej Pilicy (PLH140016)

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:28
2017-08-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001397

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:28
2017-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001365

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gołe Łąki (PLH140027)

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:29
2017-07-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001359

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krynica (PLH120039)

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:29
2017-07-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001362

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grabinka (PLH140044)

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:29
2017-07-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001363

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rogoźnica (PLH140036)

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:29
2017-07-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001330

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:30
2017-07-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001326

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poleska Dolina Bugu (PLH060032)

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:30
2017-07-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001303

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie informacji o opłatach i dofinansowaniu, związanych ze zbieraniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz wpływach zgromadzonych zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:31
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001253

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej (PLH300002)

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:33
2017-07-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001207

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Biała (PLH220016)

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:34
2017-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001208

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Twierdza Wisłoujście (PLH220030)

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:34
2017-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001185

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Orle (PLH220019)

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:35
2017-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001186

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Hopowo (PLH220010)

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:35
2017-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001187

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Górkowski Las (PLH220045)

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:35
2017-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001188

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Waćmierz (PLH220031)

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:35
2017-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001175

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Aleja Pachnicowa (PLH140054)

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:35
2017-07-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001157

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niecka Skaliska (PLH280049)

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:36
2017-07-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002123

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wskazania podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz jednostki certyfikującej personel

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:02
2017-12-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001975

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:07
2017-11-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001924

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 października 2017 r. w sprawie dodatkowego egzaminu wymaganego w odniesieniu do agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:08
2017-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001738

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rzeka San (PLH180007)

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:15
2017-09-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001690

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:17
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001416

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:27
2017-08-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001417

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Obuwik w Uroczysku Świdów (PLH060106)

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:27
2017-08-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001402

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnej Pilicy (PLH140016)

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:28
2017-08-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001397

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:28
2017-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001365

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gołe Łąki (PLH140027)

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:29
2017-07-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001359

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krynica (PLH120039)

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:29
2017-07-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001362

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grabinka (PLH140044)

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:29
2017-07-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001363

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rogoźnica (PLH140036)

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:29
2017-07-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001330

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:30
2017-07-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001326

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poleska Dolina Bugu (PLH060032)

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:30
2017-07-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001303

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie informacji o opłatach i dofinansowaniu, związanych ze zbieraniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz wpływach zgromadzonych zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:31
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001253

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej (PLH300002)

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:33
2017-07-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001207

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Biała (PLH220016)

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:34
2017-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001208

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Twierdza Wisłoujście (PLH220030)

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:34
2017-07-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001185

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Orle (PLH220019)

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:35
2017-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001186

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Hopowo (PLH220010)

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:35
2017-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001187

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Górkowski Las (PLH220045)

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:35
2017-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001188

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Waćmierz (PLH220031)

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:35
2017-07-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001175

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Aleja Pachnicowa (PLH140054)

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:35
2017-07-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001157

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niecka Skaliska (PLH280049)

obowiązujący na dzie 2017-11-22 00:00:36
2017-07-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32010L0075

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przeksztacona) (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2010-11-24
32009R1069

ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 padziernika 2009 r. okrelajce przepisy sanitarne dotyczce produktw ubocznych pochodzenia zwierzcego, nieprzeznaczonych do spoycia przez ludzi, i uchylajce rozporzdzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporzdzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzcego)

2009-10-21
32008L0098

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadw oraz uchylajca niektre dyrektywy (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2008-11-19
32006L0066

Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 wrzenia 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorw oraz zuytych baterii i akumulatorw oraz uchylajca dyrektyw 91/157/EWG Tekst majcy znaczenie dla EOG.

2006-09-06
32006L0021

Dyrektywa 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodzcymi z przemysu wydobywczego oraz zmieniajca dyrektyw 2004/35/WE - Owiadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji

2006-03-15
32002R1774

ROZPORZDZENIE (WE) NR 1774/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 3 padziernika 2002 r. ustanawiajce przepisy sanitarne dotyczce produktw pochodzenia zwierzcego nieprzeznaczonych do spoycia przez ludzi

2002-10-03
32002L0096

DYREKTYWA NR 2002/96/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

2003-01-27
32000L0076

Dyrektywa Rady 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadw

2000-12-04
32000L0053

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2000/53/WE z dnia 18 wrzenia 2000 r. w sprawie wyeksploatowanych pojazdw

2000-07-25
31999L0031

Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie skadowania odpadw

1999-04-26
31998L0034

DYREKTYWA 98/34/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiajca procedur udzielania informacji w zakresie norm i przepisw technicznych

1998-06-22
31996L0059

DYREKTYWA RADY 96/59/WE z dnia 16 wrzenia 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT)

1996-09-16
31994L0062

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowa i odpadw opakowaniowych

1994-12-20
31991L0271

Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczca oczyszczania ciekw komunalnych

1991-05-21
31986L0278

Dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony rodowiska, w szczeglnoci gleby, w przypadku wykorzystywania osadw ciekowych w rolnictwie

1986-06-12
31978L0176

DYREKTYWA RADY z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadw pochodzcych z przemysu ditlenku tytanu

1978-02-20
32009R1221

ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziau organizacji w systemie ekozarzdzania i audytu we Wsplnocie (EMAS), uchylajce rozporzdzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE

2009-11-25
32001R0761

ROZPORZDZENIE (WE) NR 761/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczajce dobrowolny udzia organizacji w systemie zarzdzania rodowiskowego i audytu we Wsplnocie (EMAS)

2001-03-19
32006R1013

ROZPORZDZENIE (WE) NR 1013/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadw

2006-06-14
32006L0013

Dyrektywa Komisji 2006/13/WE z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniajca zaczniki I i II do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepodanych substancji w paszach zwierzcych w odniesieniu do dioksyn i dioksynopodobnych PCB Tekst majcy znaczenie dla EOG.

2006-02-03
32006L0012

Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadw (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2006-04-05
32008L0001

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Wersja skodyfikowana) (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2008-01-15
32003L0035

DYREKTYWA 2003/35/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 maja 2003 r. przewidujca udzia spoeczestwa w odniesieniu do sporzdzania niektrych planw i programw w zakresie rodowiska oraz zmieniajca w odniesieniu do udziau spoeczestwa i dostpu do wymiaru sprawiedliwoci dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE

2003-05-26
32003L0004

Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostpu do informacji dotyczcych rodowiska i uchylajca dyrektyw Rady 90/313/EWG

2003-01-28
32001L0042

Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpywu niektrych planw i programw na rodowisko

2001-06-27
PN-EN 16831:2016-09 - wersja angielskaCigniki i maszyny rolnicze i lene
-Bezpieczestwo
-Formularz do sprawozdania z wypadkw
PN-EN 1317-5+A2:2012 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobw i ocena zgodnoci dotyczca systemw powstrzymujcych pojazd
PN-EN 16072:2011 - wersja angielskaInteligentne systemy transportowe
-E Bezpieczeństwo
-Paneuropejskie wymagania operacyjne eCall
PN-EN 1317-2:2010 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 2: Klasy dziaania, kryteria przyjcia bada zderzeniowych i metody bada barier ochronnych i balustrad
PN-EN 1317-3:2010 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 3: Klasy dziaania, kryteria przyjcia bada zderzeniowych i metody bada poduszek zderzeniowych
PN-EN 1317-5+A1:2009 - wersja polskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobw i ocena zgodnoci dotyczca systemw powstrzymujcych pojazd
PN-EN 15178:2009 - wersja polskaElementy dla identyfikacji produktw w przypadku zapyta wymagajcych natychmiastowej odpowiedzi
PN-EN 1317-5+A1:2008 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 5: Kryterium trwaoci i ocena zgodnoci dla systemw ograniczajcych drog
PKN-CEN/CWA 15537:2008 - wersja polskaOperacje sieciocentryczne
-Architektura zorientowana usugowo w ramach zarzdzania kryzysowego cywilno-wojskowego
PN-EN 15178:2007 - wersja angielskaElementy dla identyfikacji produktw w przypadku zapyta wymagajcych natychmiastowej odpowiedzi
PKN-CEN/CWA 15537:2007 - wersja angielskaNetwork Enabled Abilities
-Service-Oriented Architecture for civilian and military crisis management
PN-EN 1317-5:2007 - wersja angielskaSystemy ograniczajace drog
-Cz 5: Kryterium trwaoci i ocena zgodnoci dla systemw ograniczajcych drog
PN-EN 1317-3:2003 - wersja polskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 3: Klasy dziaania, kryteria przyjcia bada zderzeniowych i metody bada poduszek zderzeniowych
PN-N-01257:2002 - wersja polskaZnaki graficzne
-Znaki graficzne i tablice informacyjne dotyczce klsk ywioowych
PN-EN 1317-3:2002 - wersja angielskaSystemy ograniczajce drog
-Cz 3: Klasy dziaania, kryteria przyjcia bada zderzeniowych i metody bada poduszek zderzeniowych
PN-EN 282:2001 - wersja polskaBoje lawinowe
-Systemy nadawczo-odbiorcze
-Wymagania bezpieczestwa i badania

Auditor wymagań prawnych Auditor wymagań prawnych jest aplikacją monitorującą status nadzorowanych aktów prawnych według listy zdefiniowanej przez u¿ytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.


Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu